Zapraszamy do relacji

Konferencja
Konferencja "WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości"
 
We wtorek, 19 marca, o godz. 10.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony raport merytoryczny podsumowujący trzecią edycję programu "WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości" realizowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz założenia kolejnej odsłony projektu. Podczas wydarzenia głos zabrali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Maciej Gdula oraz Rektor prof. dr hab. Bartosz Molik. Efektem trzech edycji programu jest:
 • Udział ponad 400 tys. uczniów z całej Polski w zajęciach Sport Klubów.
 • Rekordowe zainteresowanie programem - liczba godzin zrealizowanych w ramach zajęć w Sport Klubach przekroczyła 400 tys. godzin.
 • Potwierdzenie, iż ponad 94% dzieci i młodzieży posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych.
 • Wdrożenie aplikacji mobilnej FUS, umożliwiającej ocenę i analizę kompetencji ruchowych.
 • Wprowadzenie i upowszechnienie innowacyjnej koncepcji alfabetu ruchowego wśród nauczycieli, dzieci i rodziców, która zakłada holistyczne podejście do aktywności fizycznej.
 • Potwierdzenie ogromnego spadku kondycji fizycznej, głównie poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży, które wymagają strategicznych działań w skali globalnej.
 • Wykazanie korzystnych zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, wynikających z uczestnictwa w  dodatkowych zajęciach ruchowych.
 • Przedstawienie konkretnych rekomendacji i wdrożeń pt. „Piątka dla aktywności i zdrowia”, a także upowszechnienie w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci (szkoły, domu, otoczenia lokalnego) obszernego opracowania „Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6 –12 lat”, z jego praktycznymi rozwiązaniami.
 
„Dane są alarmujące. […] W dalszym ciągu poziom niekompetencji ruchowej u dzieci wynosi 94%. Jest to rzeczywiście bardzo negatywna informacja, która jest komunikatem dla wszystkich resortów, wszystkich ministerstw, że powinniśmy zacząć działać wspólnie, aby poprawiać kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.”  - prof. Bartosz Molik
Do głównych założeń inicjatywy należy poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów, a także wdrożenie nawyku regularnej aktywności fizycznej. Podczas konferencji przybliżone zostały cele projektu na najbliższy rok:
 • Wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, których efektem będzie poprawa kondycji fizycznej.
 • Monitorowanie kondycji fizycznej, fundamentalnych umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców.
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrej kondycji dzieci.
 • Wdrażanie do szkół polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment of Physical Literacy) symbolu szkoły z certyfikatem, jako narzędzia do śledzenia postępów umiejętnościach fizycznego „czytania i pisania” dzieci w wieku 8-12 lat.
 • Wprowadzenie programów interwencyjnych, weryfikujących skuteczność zaproponowanych rozwiązań.
 
Poprzez wspomniane działania projekt WF z AWF dąży do poprawy ogólnego zdrowia i kondycji fizycznej dzieci w Polsce, co może mieć pozytywny wpływ na ich dobrostan i codzienne aktywne zachowania.
 
Konferencja W Fz Awf (3)
 
Konferencja W Fz Awf (4)
 
Konferencja W Fz Awf (2)