EDYCJA CZAS START

NOWA EDYCJA - CZAS START

Wszyscy na to czekaliśmy!

Został uruchomiony system!

Zapraszamy do rejestracji :-)

 

Shutterstock 2229260353 V2

 

WAŻNE:

1. Przed przystąpieniem do zgłaszania proszę zapoznać się z regulaminem

2. Pamiętajcie o poprawnym uzupełnieniu w zgłoszeniu wszystkich danych

3. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie umowę do podpisu przez portal Autenti

4. Gdy umowa zostanie podpisana przez wszystkie strony pojawi się zakładka harmonogram

5. Prosimy o uważne i staranne wypełnienie harmongoramu tj.:

- można wybrać 1 lub 2 grupy

- do wyboru są 1 (45 min.) lub 2 (90 min.) jednostki lekcyjne

- wybór pasującego Państwu dnia tygodnia i godziny na prowadzenie zajęć - system sam proponuje dni i godziny, które Państwo mogą zmienić (datę wybieramy z listy rozwijanej a godzinę klikając na ikonkę zegara)!!!!

 

PO ZATWIERDZENIU DANEGO WYBORU NIE MOŻNA JUŻ DOKONAĆ ZMIAN.

EWENTUALNA ZMIANA WIĄZAĆ SIĘ BĘDZIE Z ZERWANIEM UMOWY I PRZERWĄ W ZAJĘCIACH.