„Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6-12 lat"

Przewodnik dla Nauczycieli

Przewodnik dla Nauczycieli „Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6-12 lat"

W ramach realizacji programu "WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości" opublikowano Przewodnik dla Nauczycieli pt. „Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6-12 lat", napisany pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Kosmola, dr Zuzanny Mazur i dr Katarzyny Płoszaj z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Współautorami Przewodnika są eksperci - naukowcy i praktycy z akademii wychowania fizycznego w Polsce. Pozycja ma na celu wspieranie nauczycieli i nauczycielek w procesie nauczania podstawowych umiejętności ruchowych (PUR) dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przewodnik został podzielony na dwie główne części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich koncentruje się na koncepcji alfabetu ruchowego (physical literacy), która jest szeroko rozwijana w systemach edukacyjnych takich krajów jak Kanada, Australia, Anglia, USA czy Irlandia. Część praktyczna poświęcona jest omawianiu podstawowych umiejętności ruchowych, przedstawiając również wskazówki oraz praktyczne zastosowanie powyższej koncepcji.

 

Przewodnik Dla Nauczycieli V.2